FOTO: Mknofler Foto

Vi samler dem der vil, dem der kan, dem har behov.

I HolbækNetværket drømmer vi om at kunne sige: ‘I Holbæk hjælper vi hinanden -også dem, der har brug for en ekstra hånd i ryggen for at komme med.’

Det er tid til, for alvor, at tage fat på den sociale omstilling. Dét skal gøres i stærke fællesskaber hvor vi hver især bidrager med det vi er bedst til. Det er ikke bare en opgave der skal løses. Det er forandringer der skal laves.

I HolbækNetværket mener vi, at den sociale omstilling skal ske i fællesskab, og med bæredygtige løsninger, der både fokuserer på at inkludere mennesker i fællesskaberne, og samtidig fokuserer på at gøre fællesskaberne mere rummelige. Kun når vi arbejder begge veje, bliver ændringerne bæredygtige.

Det hele kræver, at vi er sammen om, at sænke dørtærsklen til Fællesskaberne.

I HolbækNetværket samler vi dem der vil, dem der kan og dem der har brug for en hånd i ryggen for at komme med.’’