Vi samler dem der vil, dem der kan, dem har behov.

Hver femte dansker oplever at de lever på kanten eller uden for fællesskabet (Trygfonden 2017)

Trygfondens undersøgelsen viser, at borgere i udsatte positioner er langt mindre glade for deres liv. Det er tid til, for alvor, at tage fat på den sociale omstilling. Dét skal gøres i stærke fællesskaber hvor vi hver især bidrager med det vi er bedst til. Det er ikke bare en opgave der skal løses. Det er forandringer der skal laves.

I HolbækNetværket mener vi, at den sociale omstilling skal ske i fællesskab, og med bæredygtige løsninger, der både fokuserer på at inkludere mennesker i fællesskaberne, og samtidig fokuserer på at gøre fællesskaberne mere rummelige. Kun når vi arbejder begge veje, bliver ændringerne bæredygtige.

Vi samler dem der vil, dem der kan og dem der har behov.

HolbækNetværket

Hvordan skaber vi bæredygtige ændringer?

Processerne der skal hjælpe de mennesker der lever i udsatte potitioner, er blevet for tunge, komplicerede og uden udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og problematikker. Mennesker i udsatte positioner bruger ofte flere kræfter på at overleve i systemet, end på at leve og ændre deres livsvilkår.

I Holbæknetværket spørger vi familierne ’Hvad ville ændre din situation? Hvad skal der til før dit liv og din hverdag bliver markant forbedret?’ Svarene er individuelle og alligevel er der fællestræk.

De handler om,

  • Det sociale liv
  • Nødvendige materielle ting
  • Arbejde

HolbækNetværket er et netværk af mennesker, foreninger og virksomheder der hver især gør en forskel, og som i et samlet netværk, skaber bæredygtige ændringer, muligheder og tiltag.

Nogle tiltag løser, på en effektiv måde, her og nu problematikker, som for eksempel at skaffe Ipads til skolebrug. Andre har et længere sigte, som for eksempel at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked.

HolbækNetværket skal via tværgående samarbejder, bidrage til, at mennesker i udsatte positioner understøttes i at udnytte deres potentiale, oplevelse af livskvalitet og mestring af eget liv.

Vi lægger vægt på, at tiltag og ændringer er effektive, gør en nødvendig forskel og er bæredygtige.

Vi samler dem der vil, dem der kan og dem der har behov.