Dem der har behov

Hver femte dansker oplever at de lever på kanten eller uden for fællesskabet (Trygfonden 2017). Trygfondens undersøgelsen viser, at borgere i udsatte positioner er langt mindre glade for deres liv. Mange føler sig ensomme, magtesløse og savner anerkendelse og mening i tilværelsen. Vi skal derfor væk fra at tale om, at grupper selv melder sig ud af samfundet og i stedet fokusere på, hvordan vi som samfund kan give alle mulighed for en plads i fællesskabet, og samtidig opdage hvor meget bedre vores samfund bliver for alle, når vi har alle med.

I HolbækNetværket skelner vi ikke. Udsathed kan alle mennesker komme i. Nogle kommer i kortvarig udsathed, for eksempel på grund af pludselig sygdom eller død. Andre er født ind i deres udsathed. Alle i udsathed har brug for at mærke, at der er nogle der vil dem. At de er vigtige.

I HolbækNetværket er vores udgangspunkt, at det er det enkelte menneske, den enkelte familie, der ved hvad der skal til, for at det er muligt at træde ud af udsathed. Derfor er vi i en løbende dialog med de der har behov, for at sikre, at vi arbejder med de forandringer, som der virkelig er brug for.